30 Rock - Season 3 Episode 16 - Apollo, Apollo

Apollo, Apollo
Sign up for Peacock to watch this episode.

Apollo, Apollo

Liz's ex-boyfriend, Dennis, makes a confession that stirs up drama.