wXw Shotgun 2020 - Season 2 Episode 6

Episode 6
Sign up for Peacock to watch this episode.

Episode 6

Season 2 Episode 6152m
TVMA
Killer Kelly makes history; wXw Unified World Wrestling Champion Bobby Gunn faces Emil Sitoci.

wXw Shotgun 2020 Season 2

View all