NXT Level Up - Season 1 Episode 9

April 15, 2022
Sign up for Peacock to watch this episode.

April 15, 2022

Season 1 Episode 925m
TVPG
Tatum Paxley faces Kiana James; Roxanne Perez takes on Sloane Jacobs.